• <li<>כמות: ארגונים יכולים לבקש חמישה מוצרי
Standard Edition
  • וחמישה מוצרי
Business Pro Edition
 • לשנת כספים (1 ביולי עד 30 ביוני).
 • תקציב: ארגונים עם תקציב תפעולי שנתי של 1 מיליון דולר או פחות זכאים למוצרים בתכנית זו.
 • x
 • סוגי ארגונים: סוגי הארגונים הבאים אינם זכאים לבקש מוצרים בתכנית זו.
  • ארגוני פעילות פוליטית וחקיקתית
  • קבוצות לחץ (לובי)
  • ארגונים להטבות לעובדים בחברות
  • שותפי United Way
 • לקוחות קיימים: ארגונים שיש להם כבר מנוי DocuSign אינם זכאים למוצרים בתכנית זו, אלא אם המנוי הושג באמצעות TechSoup.
 • תנאי השירות: ארגונים המבקשים את מוצרי DocuSign חייבים להסכים לכל תנאי השירות החלים.
 • מדיניות שאינה תומכת באפליה: אירגונים התומכים, מעודדים או נוהגים בפועל באפליה על בסיס גיל, מוצא אתני, מגדר, לאום, מוגבלות, גזע, גודל, דת, נטייה מינית, או רקע סוציו-אקונומי אינם זכאים להשתתף בתכנית זו. ארגונים חייבים להיות מוכנים ומסוגלים להעיד שהם אינם מפלים על רקע כל אחת מהסיבות האלה כדי לקבל מוצרים בתכנית זו.
 • חקר מקרה: האירגונים המקבלים חייבים להיות מוכנים ומסוגלים לספק מידע ל-DocuSign למטרות ביצוע חקר מקרה או המלצה על תכנית זו.
 • הפצת המוצר:
  • המוצרים יחולקו בתכנית זאת לאירגונים הזכאים בלבד, לא ליחידים.
  • האירגונים המקבלים אינם רשאים להעביר או למכור בשנית את מוצרי DocuSign.
X
{link_name} מטפלת בכל תהליכי האימות ומתן שירות עבור TechSoup ישראל. בקר {link_name}arrow