The Zoom Discount Programme

תכנית ההנחות של זום בטקסופ ישראל, מעניקה לכם פתרונות תקשורת וידאו ואינטרנט וכן פתרונות וובינרים מקוונים לארגונים הזכאים.

אתה יכול להשתמש במוצרי זום כדי לתקשר עם עמיתים, שותפים, תורמים, מתנדבים, ומרכיבים בפגישות webinars.

זכאות והגבלות

אם אתה זכאי, הארגון שלך עשוי לקבל מוצר מוזל אחד לפי שנת הכספים (1 ביולי עד 30 ביוני).

צפה ב- דף זכאות והגבלות כדי לבדוק את זכאות הארגון שלך להשתתף בתוכנית זו.

על גישה לתעריפים מוזלים

כאשר שם המוצר כולל "גישה לתעריפים מוזלים", ההצעה כוללת מחירים מוזלים במיוחד עבור מוצרים או שירותים. פירוש הדבר כי לאחר שתגיש את הבקשה שלך ותשלם את דמי הניהול של TechSoup, תשלם גם את טקסופ ישראל ישירות למוצר או לשירות. תוכל למצוא את התעריפים המוזלים הספציפיים בכל תיאור מוצר. תעריפים אלה זמינים רק למלכ"רים ולספריות באמצעות TechSoup.