Eligibility Guidelines for the Microsoft Software Donation Program

 

מגבלות על תרומת התוכנה של מיקרוסופט

 • כמות-ארגונים מקבלים הקצאה של תרומות תוכנה של מיקרוסופט אשר מתאפסות כל שנתיים. מחזור דו-שנתי של ארגון מתחיל בבקשת התרומה הראשונה שלו לאחר ה- 27 ביולי 2011. לאחר שנתיים מתחיל מחזור חדש, והקצאה חדשה זמינה עבור הארגון.

במהלך המחזור הדו-שנתי שלו, ארגון יכול לבקש:

 1. עד 50 מכל מוצר שולחני שנתרם או CAL.
 2. עד 25 תרומות של Windows Server Standard
 3. עד חמישה מוצרי שרתים שנתרמו בסך הכל שאינם Standard Windows Server.

לפרטים נוספים, ראה כמות ותדירות הבקשות של מיקרוסופט בדף זכאות, הקצאות והחזרות של מיקרוסופט: Microsoft Eligibility, Allotments, and Returns

 • תקציב- ארגונים עם תקציבי הפעלה שנתיים בכל סדר גודל זכאים למוצרים בתכנית זו.
 • עמותות וארגונים ללא מטרות רווח זכאים להנות מתכנית התרומות.

תרומה זו מיועדת לארגונים ללא מטרות רווח וספריות ציבוריות שברשותם אישור סעיף 46א' בתוקף.

ארגוני גג, ארגוני בת כולל שלוחות, המקיימים מערכות IT משותפות או מרכזיות הינם זכאים לקבל את התרומות. לעומת זאת, הארגונים החברים בארגוני הגג שמקיימים מערכות IT משותפות או מרכזיות אינם זכאים.

מיקרוסופט שומרת לעצמה את הזכות להיעתר או לדחות את בקשת הארגון בכל עת, מכל סיבה שהיא.

סוגי ארגונים זכאים רק ארגונים ללא מטרות רווח שמשימותיהם מועילות לקהילה המקומית זכאים למוצרי מיקרוסופט בהנחה. הארגונים עם המטרות הבאות זכאים להשתתף בתכנית ההנחות של מייקרוסופט:

מתן סיוע לנזקקים

קידום תחום החינוך

שיפור הרווחה החברתית

שימור וקידום תחום התרבות

שמירה או שיקום הסביבה

קידום זכויות אדם

הקמת החברה האזרחית

סוגי ארגונים אשר אינם זכאים- לא כל העמותות הזכאיות לפי אישורים זכאיות לקבל את תרומות התוכנה של מייקרוסופט. הארגונים שאינם זכאים כוללים את התחומים הבאים כפי שמייקרוסופט הגדירה:

 • ארגונים ממשלתיים או סוכנויות ממשלתיות.
 • מוסדות חינוך, כולל בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות ובתי ספר למסחר.
 • ארגוני בריאות, לרבות בתי חולים, רשתות בריאות, תכניות בריאות, שירותי בריאות אמבולטוריים, שירותי בריאות ביתיים וארגוני בריאות מסייעים, ארגוני מחקר בריאות, מרכזי הריון ומעבדות. יוצאים מן הכלל כוללים ארגונים ללא מטרות רווח שהינם עצמאיים ובעלי המטרות הבאות: קליניקות בקהילה, התנהגותיות ולבריאות האישה. הוספיס, שירותי חירום, ובנקי דם, רקמות, ותרומת אברים.
 • אגודות מקצועיות, סחר, ומסחר.
 • ארגוני ספורט מקצועיים
 • ארגונים פוליטיים, עבודה או אחוות
 • ספריות פרטיות מהסוגים הבאים- ספריות פרטיות, ספריות בתי ספר, ספריות מיוחדות, ספריות כוחות מזוינים וספריות בסוכנויות ממשלתיות.

תנאים והגבלות- ארגונים המבקשים מוצרי מיקרוסופט חייבים להסכים לכל תנאי השירות הרלוונטיים שהוגדרו ע"י מייקרוסופט.

שינויים בתנאים- מיקרוסופט שומרת לעצמה את הזכות להשלים או לתקן הנחיות זכאות אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מדיניות נגד אפליה- מיקרוסופט מעריכה ומכבדת את ההבדלים האינדיבידואליים והתרבותיים ומחויבת לספק סביבה כוללת שמסבירת פנים ונקיה מאפליה. לכן, ארגונים אינם זכאים להשתתף בתכנית זו אם יש להם מדיניות או משימה של אפליה בגיוס עובדים, פיצויים, קידום, סיום, פרישה, הכשרה, תכניות ו / או שירותים על בסיס גזע, צבע, מין, מוצא לאומי, דת, גיל, מוגבלות, זהות או ביטוי מגדרי, מצב משפחתי, הריון, נטייה מינית, השתייכות פוליטית, חברות באיחוד או מעמד ותיק. היוצא מן הכלל היחיד למדיניות זו הוא בארגונים דתיים הפטורים מחוקים האוסרים אפליה כזו.

שאלות נפוצות- למידע נוסף אודות המשאבים של מיקרוסופט לעמותות ולזכאות לתכנית, עיין בשאלות הנפוצות: Nonprofit FAQ

הפצת מוצרים

 • מוצרים יופצו במסגרת תכנית זו לארגונים וספריות העומדים בתנאי הזכאות בלבד, ולא ליחידים.
 • הצעות הנתרמות לארגונים ללא מטרות רווח מותרות לשימוש ע"י:
 1. העובדים המשתייכים לארגון ללא מטרות רווח
 2. עובדים בארגון ללא מטרות רווח אשר אינם מקבלים שכר ואשר מבצעים עבודות ניהול יומיומיות או המתפקדים כמנהיגות בכירה בעמותות. תפקידי מנהלים זכאים שלא שולמו כוללים דירקטוריון, נשיא, נושא משרה, מנכ"ל ומנהלי תכניות בכירים בלבד.
 • מוטבים, תורמים וחברים ללא מטרות רווח (כגון חברי כנסייה, מועדון או קבוצת ספורט) אינם זכאים להשתמש בהנחות שמייקרוסופט מציעה.
 • ארגונים זכאים המקבלים את ההנחות, אינם יכולים לשתף, להעביר או למכור רישיונות או מנויים ללא מטרות רווח לארגונים אחרים, כולל למלכ"רים שותפים או ארגונים אחים עצמאיים מבחינה חוקית.
 • אין להתקין את מוצרי מיקרוסופט במחשבים שיינתנו או יימכרו לארגונים או אנשים אחרים, אפילו לא כחלק מתוכנית צדקה.