מבוא

 • תודה שהחלטתם להקדיש מזמנכם לקריאת התנאים והכללים.
  • מפעם לפעם TechSoup תאסוף נתונים אישיים אודות הלקוחות ומבקרי האתרים המאוחסנים אצלנו. נתונים אלה כוללים הן נתונים אישיים ניתנים לזיהוי והן נתונים אישיים בלתי ניתנים לזיהוי. נתונים אישיים ניתנים לזיהוי ייאספו כאשר תחתמו על חוזה על מנת לקבל מאיתנו שירות או על כאשר תשתמשו באתר שלנו לצורך ביצוע עסקה או מנוי. נתונים אישיים בלתי ניתנים לזיהוי נאספים באופן אוטומטי כאשר אתם מבקרים באתר שלנו או באתרים המאוכסנים אצלנו, והם נשמרים במערכת שלנו לצורך שימוש בהם.
  • מטרתו של מסמך זה היא להסביר ללקוחות אילו סוגי מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה. ברוב המקרים אנו אוספים את המידע על מנת להבטיח את תקינות המערכת וכדי שנוכל להמשיך ולספק לך את התכנים הרלוונטיים ביותר ואת השירות הטוב ביותר המתאים לצרכים שלכם. בחלק מהמקרים, אנו נדרשים על ידי החוק לאסוף נתונים אישיים מהלקוחות. אנו מתחייבים לשמור על חיסיונו של מידע זה, מלבד במקרים בהם החוק מחייב אותנו לנהוג אחרת.

חיסיון

 • TechSoup מכבדת את פרטיותם של הלקוחות ואת פרטיותם של המבקרים באתר או באתרים המאוחסנים אצלנו. אנו מתחייבים לשמור על חשאיות בכל הנוגע ללקוחות ולמשתמשים שלנו, לרבות כל מידע אישי שיועבר אלינו במהלך הקשר המתנהל עימנו לצורך קבלת שירותים. אנו מתחייבים שלא למכור את הנתונים האישיים שלכם לגורמים אחרים כלשהם למטרות מסחריות או שיווקיות.

 איסוף נתונים אישיים

 • TechSoup אוספת נתונים אישיים אודות המשתמשים כאשר אתם מבקרים באתר המאוכסן אצלנו, נרשמים למנוי כלשהו או עונים על שאלונים ללקוח, וגם על ידי שימוש בטכנולוגיות cookies.

שימוש בנתונים אישיים

 • TechSoup עשויה מדי פעם להשתמש בנתונים האישיים שלכם על מנת ליצור איתך קשר בנוגע להכשרות, הצעות שיווקיות, ליידע אתכם בנושאים הקשורים לאספקת השירות, ובמקרים מסוימים לבקש מכם משוב. עם זאת, TechSoup תאפשר לכם בכל פעם שהיא תיצור אתכם קשר לבקש להפסיק לקבל פניות מסוג זה, ובנוסף תוכלו ליצור קשר עם נציג שירות לקוחות שלנו על מנת לוודא שלא תקבלו מידע פרסומי מסוג זה.
 • TechSoup עשויה לאסוף נתוני משתמשים מצטברים ולחלוק אותם עם שותפים עסקיים, נותני חסות או גורמים אחרים למטרות כמו פיתוח תוכן והבטחה שהתכנים יהיו רלוונטיים. לעולם לא ייעשה שימוש בנתוני משתמשים מסוג זה על מנת לזהות משתמשים ספציפיים. לשותפינו העסקיים אין בעצמם זכות לחלוק מידע זה.
 • TechSoup עשויה לנהל רישום של האתרים בהם תבקרו, לאסוף כתובות IP ומידע אודות מערכת ההפעלה שלכם וסוג הדפדפן בו אתם משתמשים למטרות ניהול הרשת / המערכת, להעביר מידע מצטבר למפרסמים שלנו, ולערוך ניטור של השימוש באתר שלנו. עם זאת, נתונים אלה לא ישמשו על מנת לזהות משתמשים ספציפיים, והם יישארו אנונימיים בכל עת.
 • כל מידע שייאסף מכם על ידי TechSoup באמצעות תקשורות עימנו, בין אם בדואר אלקטרוני, בטלפון או בדואר רגיל, ישמש רק כדי לטפל בנושאים הכלולים באותה תקשורת שהתנהלה בינינו. אם הדבר ידרוש הפנייה של התקשורת לגורם אחר בתוך TechSoup או מחוצה לה על מנת להבטיח שיינתן שירות ללקוח, הפרטים האישיים ייחשפו רק במידה בה הדבר נדרש על מנת לטפל בשאלתכם או בבעיה שהעליתם, ומלבד זאת יישארו חסויים.

המרחב הציבורי

 • כל מידע שייחשף על ידי הלקוחות במרחב הציבורי, לרבות פורומים כלשהם, חדרי צ'אט או כל אתר ש-TechSoup עשויה לאכסן למען הלקוחות, יהיה נגיש לכל מי שיבקר במרחב זה. אין באפשרותה של TechSoup להגן על מידע כלשהו שתחשוף במקומות אלה.

קישור לאתרים

 • פורטל האינטרנט של TechSoup עשוי לכלול קישורים לאתרים השייכים לגורמים אחרים שאינם קשורים אלינו. לא ניתן יהיה להטיל את האחריות על TechSoup בגין כל שימוש בפרטיכם האישיים עקב חשיפתם של פרטים אישיים כאלה באתרים אחרים. אין באפשרותה של TechSoup להגן על כל מידע שאתם עשוי לחשוף באתרים אלה, והיא ממליצה כי תקראו את הצהרות הפרטיות באתרים בהם אתם מבקרים.

קטינים

 • TechSoup לא תיקשר בהסכם למנוי עם קטין. TechSoup מתחייבת שלא ליצור קשר עם קטינים בנוגע להצעות שיווקיות או למטרות פרסום ללא הסכמת ההורה.

זכויות השמורות עם החברה

 • TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לחשוף מידע אודות לקוחות כשהדבר נדרש מאיתנו בתום לב על ידי החוק או על מנת להפעיל את זכויותינו או על מנת להגן על עצמנו מפני תביעות משפטיות.
 • בנוסף TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לחלוק מידע עם הרשויות לאכיפת החוק על מנת לחקור או למנוע ביצוע של פעולות בלתי חוקיות ברשת שלנו.
 • TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטיכם האישיים כאשר נתתם לנו אישור חוקי מפורש בכתב לעשות זאת.
 • TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לנטר את תעבורת המשתמשים והרשת לצורך שמירה על ביטחון האתר ועל מנת למנוע ניסיונות בלתי מורשים כלשהם "לחבל" באתר שלנו או לגרום נזק לרכוש שלנו.
 • TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במדיניות זו בנוגע לפרטיות או לעדכן אותה. כאשר ייערך שינוי משמעותי, הלקוחות יקבלו הודעה על כך באמצעות דואר אלקטרוני או דרך האתר שלנו. על הלקוחות ועל מבקרי האתר מוטלת האחריות לוודא כי קראו את השינויים או העדכונים, על פי העניין.  

 

מדיניות נגד אפליה

TechSoup Global הוא ארגון הזדמנויות שוות ולא יאפשר אפליה על רקע גיל, אתניות, אבות, מין, מוצא לאומי, מוגבלות, גזע, גודל, דת, נטייה מינית, רקע סוציו-אקונומי, או כל מעמד אחר האסור על פי החוק החל.

על ארגונים להיות מוכנים ויכולים להעיד כי הם אינם מפלים על רקע אף אחד מהטעמים הנ"ל כדי לקבל משאבים מ- TechSoup. ניתן לקחת בחשבון ראיות חיצוניות, כגון פרסום שלילי או מדיה חברתית, החושפות אפליה כזו, דיבור שנאה, או התנהגות לא מכבדת או בריונית, כפי שנקבעה על ידי TechSoup לפי שיקול דעתה הבלעדי. TechSoup שומרת לעצמה את הזכות לסרב הענקת שירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

ארגונים יהיו כפופים גם לדרישות הזכאות של תורמים העשויים לדרוש הסכמה למדיניות שלהם נגד אפליה.

X
{link_name} מטפלת בכל תהליכי האימות ומתן שירות עבור TechSoup ישראל. בקר {link_name}arrow